Skip to main content

Slik gjør du det

Bestill

Bestill antall målebrikker.

Mål

Vi sender målebrikkene til oppgitt kontaktperson med enkel instruks for utplassering.

Returner

Etter at måleperioden er over, sendes målebrikkene tilbake til oss. Rapport kommer normalt 1 – 2 uker etter at vi har mottatt brikkene.

Tiltak

Vi hjelper deg hele veien. Ved høye radonverdier bistår vi med råd og tiltak.

DSAs måleprosedyre krever minst to målebrikker i hver bolig, gjerne stue og soverom. Det skal måles i alle etasjer som har kontakt med bakken og den neste over dette.

Bestill radonmåling

Hva er forskjellen på langtidsmåling og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Langtidsmåling (for årsmiddelverdi)

  Leveringsadresse

  Fakturaadresse

  Kontaktperson

  Antall Radtrak³®:

  1900,- eks. mva

  Hva er forskjellen på langtidsmåling og hurtigmåling?
  Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

  Hurtigmåling

   Leveringsadresse

   Fakturaadresse

   Kontaktperson

   Antall Rapidos®:

   1900,- eks. mva