Skip to main content

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som kommer fra uranholdige bergarter. Disse finner vi over hele landet og ved alle typer grunnforhold. Av og til er det tilkjørte dreneringsmasser som avgir radon. Utendørs er det vanligvis lite radon i luften, men på grunn av vårt kalde klima, trekkes radonholdig luft fra grunnen direkte inn i bygningene.

Hvor farlig er radon?

Man kan ikke merke at man puster inn radongass. Høy radoneksponering over tid gir økt risiko for lungekreft. I henhold til forskning fra DSA og Kreftregisteret, medvirker radoneksponering til 12 % av lungekrefttilfellene i Norge. Dette utgjør nærmere 400 tilfeller hvert år.

Må alle måle radon?

DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) anbefaler alle å måle radon. I Norge er det for høye radonverdier i hver femte bolig. Det fins kart som viser radonrisikoen for området, men disse radonkartene sier aldri noe om hvert enkelt hus. Naboen din kan ha høyt radonnivå, selv om du har lavt.

Anbefalt tiltaksgrense er 100 Bq/m³. I noen tilfeller er det ikke mulig å komme under denne. Da er 200 Bq/m³ satt som en maksgrense.

Hvordan måler man radon?

Siden radon verken kan luktes eller kan ses, må man måle for å vite om man blir eksponert. Det er mest radon innendørs på vinteren. Derfor er den beste tiden å måle fra midten av oktober til midten av april. For å oppfylle DSAs prosedyrer for radonmåling i ulike bygninger, bør man måle med sporfilmer (Radtrak) i oppholdsrom i minimum 2 måneder i denne perioden.

Man kan også gjøre korttidsmålinger med en spesialdetektor (Rapidos). Denne kan gi en pekepinn etter 7-10 dager og blir ofte brukt ved kjøp og salg av bolig eller før oppussing.

Bestill radonmåling her