Skip to main content

Hva kan jeg gjøre selv?

Noen ganger kan man få virkning av enkle tettetiltak eller forbedring av ventilasjon/luftevaner. Ofte er det ikke praktisk mulig å komme i mål med slike enkle grep. Da er radonbrønn som regel det mest effektive tiltaket. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen i ditt hus!

Du kan lese mer om ulike typer tiltak nedenfor.

Er du utleier?

Som utleier er du pliktig å måle radon og gjøre tiltak hvis årsmiddelverdien er høyere enn 100 Bq/m³.

Ulike typer radontiltak

Radonbrønn

Har bygningen høye nivåer av radon er en eller flere radonbrønner ofte et effektivt tiltak.

Slik virker en radonbrønn

En radonbrønn lager undertrykk under bygningen og hindrer radongassen i å trenge inn i bygningen. Der det er grus, pukk eller sprengstein under husets såle, er det et godt grunnlag for at en radonbrønn skal fungere tilfredsstillende.

DSA ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene.

Dimensjoner

125 mm rørdimensjon er det mest brukte, men i de tilfellene det er mulig, så kan man dekke et enda større område med 160 mm rørdimensjon.

Radonsug

Radonsug er et produkt som kan brukes i hus med kryperom eller kjeller der radonbrønn ikke vil fungere. Radonsuget reduserer radonverdiene i luften og kan hindre spredning til overliggende oppholdsrom.

Slik virker radonsug

Radonsuget består av vifte, ventilasjonsrør, støydempere og et avkast til friluft. Det installeres normalt i kjeller eller kryperom. Ved å suge ut radonholdig luft, trekkes uteluft inn gjennom ventiler og fortynner radongassen. I noen tilfeller kan løsningen også benyttes til å skape undertrykk som hindrer spredning til øvrige rom.

DSA anbefaler sammen med radonbrønn, radonsug som en av de sikreste måtene til å få effektiv reduksjon av radonnivåene.

Ventilering

Radonsug kan kombineres med ventilering og vil ved korrekt justering også bidra til å forebygge fuktskader.

Hva koster et radonsug?

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud. post@unirad.no eller ring oss på 222 86 136.

Ventilasjon

Hvis det er målt i et dårlig ventilert rom, kan det hjelpe å ventilere bedre. Det er spesielt viktig å ha åpne ytterveggsventiler i kjeller og 1. etasje.

Eksempler på enkle tiltak:

  • Åpning og rengjøring av spaltventiler over vinduer
  • Åpning og rengjøring av øvrige ventiler/ luker i yttervegger og krypkjeller
  • Montering av nye ventiler/ luker i yttervegger og krypkjeller
  • Montering av vifte i krypkjeller

Tettetiltak

Selv små luftlekkasjer fra grunnen under huset, kan bringe med seg store mengder radongass. Enkle tettetiltak kan derfor ha stor betydning. Eksempler på enkle tiltak:

  • Tetting med elastisk fugemasse rundt vann- og avløpsrør og kabler der disse er ført gjennom gulv eller grunnmur
  • Tetting av innvendige sprekker eller skader i gulv og grunnmur
  • Innvendig slemming eller pussing av Lecamur eller andre luftgjennomtrengelige vegger mot terreng.