Skip to main content

Mål radon før reklamasjonsfristen går ut!

Bor du i et hus bygget etter TEK 10 eller TEK 17 (Byggteknisk forskrift fra 2010/2017), kan du reklamere på skjulte feil og mangler inntil 5 år fra overtakelsen. Høye radonverdier er en slik feil, men du må måle selv.

Høye verdier i nye hus, men få vet om det!

I strålevernRapport 2017:3 fant DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) at det kun var gjort målinger i 4% av de nye boligene. I samme rapport ble det funnet at 7% av eneboligene bygget etter TEK 10 hadde radonverdier over anbefalt tiltaksgrense. Dette til tross for at de var utført med radonforebyggende tiltak etter forskriften.

Forskriften

Etter TEK 10 og TEK 17 §13-5 skal nye hus bygges med radonsperre mot grunnen. Denne blir ikke alltid utført tilstrekkelig tett. Det skal derfor i tillegg være tilrettelagt med radonbrønn som kan aktriveres hvis verdiene blir for høye.

Måling er enkelt

Målingen skal utføres etter “Måleprosedyre for radon i boliger”, utgitt av DSA. Sporfilmer plasseres i flere oppholdsrom i minst to måneder i vinterhalvåret. Deretter sendes de tilbake til oss for analyse. I løpet av noen uker er resultatet klart og du får en rapport som dokumenterer verdiene.