Skip to main content

Slik gjør du det

Bestill

Du bestiller radonmålingen fra oss, og vi sender målebrikkene fraktfritt til deg.

Mål

Du plasserer målebrikkene i henhold til de medfølgende instruksjonene.

Returner

Etter måling returnerer du målebrikkene i ferdig frankert konvolutt for akkreditert analyse. Rapport kommer i e-post.

Tiltak

Vi hjelper deg hele veien. Ved høye radonverdier bistår vi med råd og tiltak.

Bestill radonmåling

Hva er forskjellen på langtidsmåling og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Langtidsmåling (for årsmiddelverdi)

kr 245 inkl. mva

Målebrikke med sporfilm til hjemmebruk og profesjonell bruk.

Vi anbefaler å måle i alle oppholdsrom i den nederste etasjen og i minst ett rom i øvrige etasjer.

Ingen skjulte kostnader: Frakt begge veier, analyse og akkreditert målerapport er inkludert i prisen!

Kategori:

Hva er forskjellen på langtidsmåling og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Hurtigmåling

kr 399 inkl. mva

Målebrikke med sporfilm til hjemmebruk og profesjonell bruk.

Vi anbefaler å måle i alle oppholdsrom i den nederste etasjen og i minst ett rom i øvrige etasjer.

Ingen skjulte kostnader: Frakt begge veier, analyse og akkreditert målerapport er inkludert i prisen!

Kategori: