Skip to main content

Gjennom et nettverk av samarbeidspartnere tilbyr UNIRAD målinger, rådgiving og radontiltak over hele landet. Med vår lange erfaring og brede kompetanse innen radonfaget, føler vi oss trygge på å si at vi kan hjelpe de fleste med å bo, arbeide og oppholde seg i lave radonnivåer hvor enn i landet de er.

Vi følger måleprosedyrer og anbefalinger fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og anvisninger fra SINTEF for all utførelse av tiltak. Vi er medlemmer av Norsk radonforening og tar til oss nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap om radon. Dette er med inn i vårt interne kvalitetsarbeid, noe vi håper gir trygghet for våre kunder.

Siden 2012 har vi hjulpet flere tusen kunder med å redusere sin lungekreftrisiko gjennom å senke radonverdiene. Våre kunder er blant annet private huseiere, borettslag, sameier, boligstiftelser, studentsamskipnader, bedrifter, kommuner og andre private og offentlige eiendomsforvaltere.

Bygninger vi har utbedret spenner fra hytter og små eneboliger til boligblokker, kjøpesentre og andre store næringsbygg.